Priemysel elektrických vozidiel (EV) má v posledných rokoch rastúci trend. Trh EV je tak populárny, že mnoho spoločností investuje nemalé finančné prostriedky do výskumu, vývoja a výroby EV v snahe získať časť trhového podielu. Byť lídrom na tomto trhu však nie je ľahká úloha, pretože EV predstavujú špičkovú technológiu, ktorá je z hľadiska paliva, technológie a štruktúry mimoriadne pokročilá. Druhy zahrnutých komponentov sú tiež početné a zložité. Automobilové spoločnosti čelia mnohým problémom v procese vývoja vysokokvalitného EV, ktorý zahŕňa napríklad aj testovanie komponentov batérie.

Dôležitosť testovania výroby a rozhodujúca úloha testovacích nástrojov

Batéria je jedným z najdôležitejších komponentov v EV a je tiež jednou z troch core technológií pozostávajúcich z elektrického napájania batérie, hnacieho motora a elektronického riadenia vozidla. Jej výkon určuje životnosť batérie vozidla. Spoločnosť, ktorá ovládne túto základnú technológiu, bude mať silnú konkurenčnú výhodu v tomto odvetví a posunie sa ako líder vpred.

V záujme zabezpečenia kvality a konkurencieschopnosti batérie je nevyhnutnou požiadavkou zvýšenie intenzity testovania výroby. Z tohto hľadiska zohrávajú rozhodujúcu úlohu testovacie nástroje. Rôzne značky zapojené do procesu výroby komponentov batérií v súčasnosti ponúkajú rôzny výkon a iba hŕstke z nich sa darí. Spomedzi nich spĺňajú náročné požiadavky na presné testovanie EV napríklad systémy strojového videnia Datalogic.

Pri výrobe akumulátorových modulov EV musí automobilová spoločnosť okrem iného neustále kontrolovať kvalitu lepidla. Ak počas kontroly dĺžka alebo šírka lepidla nedosahuje určitú normu na základe nastavení, testovacie zariadenie okamžite spustí alarm. Toto prísne kritérium vyžaduje, aby testovacie zariadenie bolo mimoriadne citlivé. Kamery Datalogic sú schopné splniť tieto náročné požiadavky na testovanie lepidla s mimoriadnou presnosťou, keďže ich citlivosť je veľmi vysoká.

Nemenej dôležité ako samotné systémy strojového videnia sú však aj súvisiace služby profesionálov, ktorí sú schopní presne určiť a vyriešiť rôzne problémy, ktorým zákazník čelí. LIFTEC prináša komplexnú ponuku produktov a riešení v oblasti strojového videnia, automatizácie procesov a robotizácie. Ponúkame širokú škálu vysokovýkonných a nákladovo efektívnych produktov používaných v automobilovom, strojárskom, elektrotechnickom, logistickom, či farmaceutickom priemysle. Spoločne pomáhame zákazníkom riešiť ich problémy a zároveň zvyšujeme kvalitu ich výrobkov.

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022