Na tejto stránke zodpovedáme najčastejšie sa vyskytujúce otázky o technológiách priemyselného značenia.

 

LASEROVÉ ZNAČENIE

Ako zvoliť vhodné laserové značenie?

Vhodnú technológiu značenia laserom je potrebné správne zvoliť už na začiatku výberu označovacieho laseru. Musí byť dopredu jasné, aký materiál sa bude označovať, aká je požiadavka na rýchlosť značenia alebo či sa bude páliť statický predmet alebo pohyblivý výrobok na páse výrobnej linky či dopravníka. Podľa fyzikálnych vlastností označovaných materiálov potom volíme u priemyselných laseroch medzi laserovým značením technológiou CO2, vláknom (fiber) alebo DPSS (Pevnolátkové) lasery. CO2 – laserové značenie sa používa prevažne na mäkšie materiály ako sú papier, lepenka alebo mäkšie plasty. Laserové značenie vláknovým laserom sa zase používa pre potlač kovových materiálov a tvrdších plastov. Voľbu vhodného laserového značenia odporúčame konzultovať s našimi odborníkmi.

Aké bezpečnostné opatrenia je nutné pri laserovom značení dodržiavať?

Keďže sú priemyselné značiace lasery zariadenia s nebezpečným žiarením pre ľudský zrak (laserové zariadenie triedy 4), je potrebné pri značení laserom dodržiavať predpísané pravidlá bezpečnosti práce. Z týchto dôvodov sa v statických aplikáciách značenia laserom používaná kryté pracovisko – pracovné stanice s ochrannými bezpečnostnými prvkami. Pre prácu pri údržbe a servise je nutné používať špeciálne okuliare s filtrom proti laserovému žiareniu podľa vyžarovanej vlnovej dĺžky a druhu lúča. Pracovisko s laserovým značením musí byť výrazne viditeľne označené bezpečnostnými prvkami v podobe samolepiacich etikiet a štítkov.

 

ZNAČENIE MIKROÚDEROM

Aké materiály možno značiť mikrorytím alebo mikroúderom?

Technológia mikroúder je určená pre priemyselné značenie všetkých tvrdých nekrehkých a nie príliš pružných materiálov ako sú kovy, plasty, drevo alebo tvrdá koža.

Aké sú základné typy mikroúderových strojov ?

V zásade existujú 2 druhy zariadení: mikroúder – tj. značenie pomocou jednotlivých bodov vzniknutých úderom – razom alebo rycie zariadenia, ktoré v sebe kombinujú možnosť zároveň vykonať mikroúder a tlakové rytie ostrým a tvrdým hrotom.

Je možné značiť touto technológiou aj lakované alebo práškované výrobky?

Áno. Zo skúsenosti vychádza, že možno označovať aj lakované profily a kovové rúrky. Keďže je značenie hĺbkové, prenikne aj skrz farbu. Takto možno značiť napr. Datamatrix kódy, ktoré môžete následne skontrolovať čítačkou.

 

ATRAMENTOVÉ TLAČIARNE alebo INK-JET

Aký je rozdiel medzi ink-jet technológiami tlače malých a veľkých znakov?

Základným rozdielom v týchto ink-jet technológiách (značenie atramentom) je spôsob použitia. Atramentové značenie malých znakov (Ink-Jet CIJ) umožňuje potlač priamo na výrobok alebo obal, ktorý môže byť nesavý aj savý. Potlač ink-jet sa skladá z drobných kvapiek, ktoré umožňujú miniatúrne písmo. Technológia ink-jet s tlačou veľkých znakov tlačí pomocou výrazne väčších kvapiek s hrubším rastrom. Používa sa prevažne na kartónové obaly pri skupinovom balení a značenie výrobkov.

Čo možno značiť atramentovou tlačou malých znakov?

Značiť môžete alfanumerické znaky ako napríklad dátum výroby a dátum spotreby, šarža, číslovanie produktov, jednoduchšie značky a symboly alebo zložitejšie tlačové správy obsahujúce text, numerické znaky a zároveň čiarové alebo iné 2D kódy.

Na akom princípe funguje ink-jetová technológia CIJ (Continuous Ink Jet)?

Zjednodušene povedané, táto technológia tlače používa nepretržitý (kontinuálne cirkulujúci) atramentovú lúč, ktorý vzniká v atramentovom systéme riedením hlavného potlačovacieho médiá – atramentu – pomocou riedidla. Samotná tlač sa uskutočňuje vychyľovaním atramentového lúča zložených z atramentových kvapiek nabíjaných elektrickým nábojom. Atramentová tlač malých znakov teda prebieha skladaním jednotlivých atramentových kvapiek do nástreku celej tlačovej správy v rámci definovanej matrice.

Akými atramentami je možné tlačiť?

Technológia kontinuálneho atramentovej tlače malých znakov (CIJ) umožňuje označovanie produktov pomocou širokej škály štandardných a špeciálnych priemyselných atramentov so špecifickými vlastnosťami. Na svetlé povrchy sú vhodné tmavšie odtiene a naopak na tmavé materiály – svetlé, pigmentové atramenty, kedy pigmentové častice zlepšujú kontrast a čitateľnosť.

Aký je priemerný čas zaschnutia atramentov?

Štandardné zasychacie časy priemyselných atramentov sú rádovo v sekundách. Najrýchlejšie zasychajúce atramenty pre tlač malých znakov sú na báze rýchlo sa odparujúci látok typu acetón a butanón, čo zaručuje zaschnutie už do 2 sekúnd. Toto sa využíva najmä v priemyselných odvetviach s veľkým objemom a rýchlosťou výroby, kde sa potlač nesmie do ďalšieho procesu rozmazať alebo zotrieť. Finálnych vlastností dosahuje potlač po vytvrdnutí čiže vyzretí, čo je podobné ako u iných rýchloschnúcich farieb za 24 hod.

Je atramentové značenie trvalé alebo dočasné?

Všeobecne sa medzi trvalé značenie výrobkov počítajú technológie laserového, mikroúderového a rycieho značenia. Avšak niektoré druhy priemyselných atramentov sa vyznačujú vyššou odolnosťou voči odstráneniu. Nemožno ich teda odstrániť bežnými umývacími prostriedkami, vodou alebo liehom. Niektoré atramenty majú odolnosť voči benzínu alebo brzdovej kvapaline (vhodné napr. pre automobilový priemysel). Odolnosť špeciálnych atramentov je možné zvýšiť pomocou vytvrdnutia priemyselnými UV lampami. Pre bežnú potrebu však bohato postačuje štandardné mechanická odolnosť väčšiny atramentov.

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022
 
 

    Mám záujem o
    Dozvedel som sa o Vás