Gravírovanie laserom je bezkontaktná, trvalá a presná forma priemyselného značenia. Ťažko by ste hľadali materiál, ktorý by sa laserom nedal označiť. Na druhej strane, neexistuje ani laser, ktorým by ste mohli označiť všetky materiály. Gravírovanie má rad aspektov, ktoré je potrebné prispôsobiť vašim požiadavkám a podmienkam.

Množstvo variantov laserového gravírovania

Najčastejšie sa gravírovanie laserom využíva v strojárskom, automotive a elektrotechnickom priemysle, ale aj v reklamnej brandži, gumárenstve, potravinárstve či vo výrobe plastov. Značenie vzniká postupným odparovaním povrchovej vrstvy. Tam, kde je povrch materiálu navyše upravený napríklad farbou, je potrebné kvôli čitateľnosti a odolnosti značenia gravírovať hlbšie.

Logo, ornament alebo nápis je s pomocou laserovej technológie možné vytvoriť na ľubovoľný materiál. Tradičné sú kov, plast, drevo, sklo, guma či papier. Už sme ale taktiež riešili zákazku pre gravírovanie na kožu alebo kameň. Je jasné, že čo platí na jeden materiál, to nemôže fungovať na inom.

Výber lasera krok za krokom

Často nám klient prinesie iba jeden kus výrobku, prípadne jednu vzorku materiálu, na ktorý chce niečo vygravírovať. A tak máme presne jeden pokus na to, dosiahnuť vytúžený efekt.

Aby sa výsledok stretol s očakávaním, musíme sa riadiť niekoľkými pravidlami. Logicky najskôr prichádza na pretras výber lasera vhodného pre daný materiál. Našimi obľúbencami sú napríklad lasery Arex a Vereo

„Vyhráme“ sa v ďalšom kroku, kedy prichádza rad na nastavenie lasera. Či už sa jedná o výber správnej šošovky, prispôsobenie rýchlosti gravírovania, výkon alebo správne umiestnenie značeného predmetu do ohniskovej vzdialenosti.

Tip z nášho archívu: Laserom to nekončí! Gravírovanie má svoje bezpečnostné pravidlá.

Hovoríte si, že vzhľadom na toľko aspektov je jeden pokus na optimálne nastavenie dosť málo? Počty vzoriek, ktoré už v LIFTECu naši aplikační inžinieri spracovali, sa pohybujú rádovo v tisícoch. A tak už viac-menej dokážeme odhadnúť, ako a čím pôjde ktorý materiál označiť. Samotné označenie vzorky je potom už len potvrdením – že naše úvahy išli správnym smerom.

Hľadáte priemyselné značenie pre vašu prevádzku? Kontaktujte nás.

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022