Strojové videnie a princíp, na ktorom funguje, môžeme prirovnať k nášmu oku. To predstavuje hardware – kameru alebo senzor. Mozog je softvér. Oko – kamera zaznamená produkt, mozog – software ju zhodnotí. Na rozdiel od nás ľudí sa však aplikácie strojového videnia
neunavia, môžu pracovať non-stop, navyše sú schopné vďaka neustálemu vývoju zaznamenávať stále detailnejšie a pri vyšších rýchlostiach, než bude ľudské oko kedy schopné. A navyše bezchybne.

Strojové videnie – kontrola kvality aj dáta

Machine vision alebo strojové videnie je kombinácia rôznych kamier či senzorov a počítačového
softvéru. Jedno obraz zaznamenáva a informáciu odovzdáva, druhé dokáže na základe
naprogramovaných algoritmov informáciu náležite vyhodnotiť.

Má výrobok všetko, čo má mať? Neobsahuje nežiadúce chyby?

Strojové videnie si tieto otázky dokáže „zodpovedať“. Práve preto sa dnes aplikácie strojového
videnia bežne používajú, či už sa jedná o kontrolu celkovej kvality alebo napríklad „len“ kontrolu
správnosti dátumu spotreby, správnej podoby čiarového kódu či iných povinných údajov.
Aplikácie sa navyše dostávajú postupne „k slovu“ aj v ďalších oblastiach. Stále častejšie ich
môžeme vidieť pri zbere dát a riadení procesov v reálnom čase. Tu ešte stále vystupuje
človek ako kľúčový tvorca, ktorý stroju nadefinuje, čo je „OK“ a čo „NOK“. Stroj je však už
schopný získanú informáciu okamžite použiť pri kontrole alebo pri výrobe.

Rýchla kontrola kvality a stávka na istotu

Strojové videnie zabraňuje značne efektívne tomu, aby sa na cestu do obchodného reťazca
alebo priamo k zákazníkovi vydal chybný výrobok. Napokon, nie je náhodou, že za vývojom
strojového videnia stál automobilový priemysel, v ktorom predstavuje včasné preventívne
vyradenie chybného kusu či súčiastky značnú úsporu.
Od áut sa postupom času rozšírila kontrola kvality pomocou strojového videnia aj do ďalších
oblastí, predovšetkým do potravinárstva a farmácie. U výrobných liniek a ďalších sériových
produkciou nahradilo strojové videnie ľudský faktor už navždy. Rýchlosť a spoľahlivosť kontroly
kvality, akej je strojové videnie schopné, totiž človek nikdy nedosiahne.
Vidíte v strojovom videní (svoju) budúcnosť? Otvorte sa jej spolu s nami.
Kontaktujte nás.

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022