Smart Factory

V priemyselných odvetviach sa čoraz viac výrobných a logistických prostredí zakladá na systémoch digitálneho riadenia procesov. Stroje si vymieňajú informácie s ľuďmi alebo s inými strojmi, samostatne spracovávajú údaje relevantné pre výrobu, dodávajú údaje alebo ich posielajú ďalej. Kľúčovými požiadavkami sú individualizácia, škálovateľnosť, štíhle a sledovateľné procesy, ako aj spoľahlivé zariadenia a komponenty.

Väčšina aplikácií alebo služieb, na ktorých sú riadiace systémy založené, je umiestnená na Internete. Údaje zo senzorov, zariadení alebo softvéru sa prenášajú do cloudu a dajú sa ľahko vymieňať medzi tlačiarňami,  robotmi a IT systémami – za predpokladu, že všetci hovoria rovnakým jazykom a porozumejú si navzájom.

Protokol OPC UA vytvára siete v priemyselnej výrobe

Open Platform Communications Unified Architecture, skrátene OPC UA, vytvára základ pre interakciu strojov a komponentov od rôznych  výrobcov v priemyselnom prostredí. V OPC UA boli rôzne špecifikácie zjednotené s konzistentným dátovým modelom, čím sa vytvoril nový štandard rozhrania. OPC UA vytvára siete v priemyselnej výrobe, podobne ako ich poznáme zo sieťových a USB rozhraní v kanceláriách.

Uvádzate do prevádzky výrobný závod? Alebo plánujete zosieťovať sklady v zmysle Industry 4.0?

Ak je k dispozícii sieť IP-ready, OPC UA môže byť už použitý ako konzistentný rámec pre prístup k informáciám medzi strojmi. V oblasti označovania súčiastok, výrobkov alebo obalov v rámci závodu sú CAB tlačiarne etikiet súčasnej generácie, ako aj etiketovacie zariadenia IXOR, už pripravené na OPC UA. Sú schopné spolupracovať s nadradenými riadiacimi jednotkami.

Online správa tlače etikiet

Zisťovať stav tlačiarne stlačením tlačidla je už staromódne. Inteligentné zariadenia dnes automaticky indikujú, že chcú byť servisované alebo že materiál, na ktorý sa má tlačiť resp. páska sú krátke a musia byť vymenené. Je možné nahrať etikety na diaľku, ako aj vymieňať variabilné dáta pre tlač. Prevádzkové parametre, ako  napr. výkon tlačovej hlavy, jej teplota alebo počet štítkov, ktoré sa ešte majú vytlačiť v aktuálnej úlohe, sa zobrazia práve včas. Tlačiareň prenáša informácie do systému riadenia podniku, ktorý identifikuje a interpretuje informácie a priamo iniciuje príslušné opatrenie.

 

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022