vlaknovy laser Datalogic Arex

Ultrakompaktné moderné vláknové lasery AREX pre priemyselné značenie kovových a plastových materiálov.

Lasery Datalogic AREX sú dodávané vo výkone 10W / 20W / 30W / 50W a umožňujú vysoko kvalitné permanentné značenie najmä v automobilovom a elektrotechnickom priemysle. Lasery AREX spĺňajú požiadavky na flexibilné značenie kovových produktov, PCB dosiek a rady plastových materiálov.

Značiace lasery AREX ponúkajú veľmi kompaktné riešenie pre množstvo priemyselných aplikácií priameho značenie produktov (DPM – Direct Part Marking). Lasery umožňujú ovládanie 4 osí a pripojenie fotobunky pre dynamický mód značenia typický v priemyselných aplikáciách. Rozšírené možnosti nastavenia v dynamickom móde značenia zabezpečujú celkovú synchronizáciu medzi značiacou hlavou a popisovaným predmetom.

Tento značiaci laser zahŕňa v riadiacej jednotke integrovaný osobný počítač, stačí len pripojiť monitor, klávesnicu a myš pomocou bežných konektorov. Prídavné PC pre tvorbu správ nie je potrebné. Zariadenie možno ovládať aj vzdialene pomocou podnikovej siete alebo USB pripojenia.

Vláknový značiaci laser AREX je vhodný pre kódovanie produktov v priemyselných aplikáciách vďaka nízkym prevádzkovým nákladom, takmer žiadnej údržbe a žiadnym požiadavkám na drahé spotrebné materiály.

Letak_Datalogic_CZ.pdf

Letak_Datalogic_CZ.pdf (2,17 MB)

 

 
 
HOMEKONTAKTCHCEM PORADIŤ

Mám záujem o
Dozvedel som sa o Vás