Automatizačná technika

Automatizácia predstavuje priebeh rôznych výrobných, riadiacich a iných procesov bez priameho zásahu človeka. Prispieva k zvyšovaniu produktivity práce.

Automatizácia  predstavuje priebeh rôznych výrobných, riadiacich a iných procesov bez priameho zásahu človeka. Ide najmä o činnosti, ktoré by človek sám nedokázal vykonať, prípadne by mu tieto činnosti trvali veľmi dlho, alebo ich vykonávanie by bolo únavné.

Automatizácia nevylučuje úplne účasť človeka, ktorý kontroluje a všeobecne riadi prácu strojov (nastavovanie strojov, zadanie programu, zásobovanie materiálom, údržba), hoci s rozvojom automatiky stroje čoraz viac preberajú aj tieto funkcie. Automatizácia prispieva k zvyšovaniu produktivity práce, efektívnosti riadenia výroby, rastu výroby, znižovaniu nákladov a zlepšovaniu kvality výrobkov.

V rámci automatizačnej techniky ponúkame individuálne riešenia na označovanie, kontrolu a automatizáciu

  • Automatizované a robotizované jednoúčelové zariadenia
  • Komplexné riešenia na označovanie, identifikáciu, sledovanie a kontrolu výrobkov
  • Optimalizácia efektivity značiaceho procesu v každom priemyselnom odvetví
  • Automatizácia všetkých značiacich technológií od ink-jetu cez mikroúder až po laser
  • Softvér na zákazku, programovanie PLC
  • Optická kontrola
  • Integrácia do existujúcich liniek

>> späť na slovník <<

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022