Datamatrix

Datamatrix je dvojrozmerný kód pozostávajúci z čiernych a bielych „buniek“ usporiadaných do pravouhlého tvaru, v ktorých je zakódovaná informácia.

Datamatrix je dvojrozmerný kód pozostávajúci z čiernych a bielych „buniek“ usporiadaných do štvorcového alebo obdĺžnikového tvaru. Umožňuje uložiť väčšie množstvo informácií než bežný, lineárny čiarový kód. Informácie, ktoré sú zakódované, môžu byť textové alebo číselné údaje. Datamatrix je vhodný na označovanie aj veľmi malých súčiastok, keďže jeho veľkosť môže byť rádovo v mm2.

V priemysle možno kódy Datamatrix označiť na komponenty rôznymi metódami, ako napríklad laserové značenie, mikroúder, ink-jet či etikety. Datamatrix kód zaisťujú spätnú dohľadateľnosť produktov naprieč všetkými výrobnými operáciami. Je ideálnym riešením pre zabezpečenie sledovania pôvodu výrobkov a uchovanie potrebných informácií, ktoré je možné následne čítať systémami strojového videnia.

 

>> späť na slovník <<

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022