Dátum spotreby

Dátum spotreby uvádza, dokedy je bezpečné výrobok použiť. Uvádza sa spravidla na čerstvých potravinách, liekoch, či kozmetických výrobkoch.

Dátum spotreby je jednou z povinných informácií na obaloch niektorých výrobkov. Uvádza, dokedy je bezpečné výrobok použiť. Uvádza sa spravidla na čerstvých potravinách, liekoch, či kozmetických výrobkoch. Musia byť samozrejme dodržané podmienky skladovania.

Dátum spotreby je dôležitý, lebo chráni spotrebiteľa pred rizikom poškodenia zdravia. Na obaloch sú takisto uvedené informácie o tom, ako skladovať takýto výrobok po jeho otvorení a do akej doby po otvorení obalu je ešte bezpečné ho použiť. Na vyznačenie dátumu spotreby sa používajú rôzne technológie priemyselného značenia – ink-jet, laser, tepelná razba či etikety.

>> späť na slovník <<

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022