Inkjet

Inkjet je priemyselná tlačiareň na označovanie produktov premenlivými údajmi vrátane dátumov exspirácie, čiarových a 2D kódov či šarží a pod.

Inkjet (CIJ) je tlačiareň na zabezpečenie presného a konzistentného označovania a kódovania produktov. Poskytuje nákladovo efektívny spôsob tlače premenlivých údajov vrátane dátumov exspirácie, čiarových a 2D kódov či šarží na výrobných linkách a pod. na dodržiavanie stále prísnejších právnych predpisov alebo na zabezpečenie vysledovateľnosti.

Inkjet predstavuje bezkontaktný systém určený na značenie produktov rôznych povrchov a materiálov. Mikroprocesorom riedený atrament je pod tlakom privádzaný do potlačovacej hlavy, kde cez elektronickú trysku s kryštálom spolu s vibráciami a elektromagnetickým poľom je delený do malých bodiek. Bodky potom smerujú cez nabíjaciu elektródu a vychyľovaciu podložku do otvoru hlavy smerom na označovaný predmet. Vychyľovacia podložka následne upraví smerovanie negatívne nabitých bodiek smerom von k predmetu s požadovanými podmienkami umiestnenia bodky. Výška a veľkosť správy je ovplyvnená zadanou matricou značenia napr. 5 x 5, 5 x 7

znacenie ink-jetom

Inkjetmi dosahujeme vysokú kvalitu tlače aj pri vysokých rýchlostiach na rôzne druhy a povrchy materiálov / PVC, sklo, kov, papier, drevo …/ bez porušenia povrchu označovaného predmetu širokou škálou atramentov rôznej farebnosti a chemické zloženia.

>> späť na slovník <<

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022