Pevnolátkový laser


DPSS lasery je skupina laserov, ktoré k úprave vlnovej dĺžky využívajú kryštál.
Najrozšírenejším pevnolátkovým laserom je laser označovaný ako Nd: YAG.

Hovorí sa im DPSS lasery, teda diódovo budený pevnolátkový laser z anglického Diode Pump Solid State laser. Zjednodušene povedané do tejto skupiny laserov patria všetky lasery, ktoré k úprave vlnovej dĺžky využívajú kryštál.

Najrozšírenejším a v súčasnosti asi aj najlepšie technicky zvládnutým pevnolátkovým laserom je laser označovaný ako Nd: YAG. Jeho aktívnym médiom je neodýmom dopovaný ytrium alumínium granát. Generuje neviditeľné infračervené žiarenie na vlnovej dĺžke 1064nm. Túto technológiu je ďalej možné rozšíriť o druhý kryštál, vďaka ktorému získame laserový lúč s vlnovou dĺžkou 532 nm (green laser), prípadne o tretí kryštál s vlnovou dĺžkou 355 nm (UV laser) 

>> späť na slovník <<

 • NOVINKY

  nové varianty pre laserové značenie
  Nové varianty stanic pre laserové značenie

  DPSS lasery je skupina laserov, ktoré k úprave vlnovej dĺžky využívajú kryštál.
Najrozšírenejším pevnolátkovým laserom je laser označovaný ako Nd: YAG.

  Technologické dni LIFTEC

  DPSS lasery je skupina laserov, ktoré k úprave vlnovej dĺžky využívajú kryštál.
Najrozšírenejším pevnolátkovým laserom je laser označovaný ako Nd: YAG.

  Technológie značenia a ich automatizácia - videowebinár

  DPSS lasery je skupina laserov, ktoré k úprave vlnovej dĺžky využívajú kryštál.
Najrozšírenejším pevnolátkovým laserom je laser označovaný ako Nd: YAG.

  Technologické dni LIFTEC

  DPSS lasery je skupina laserov, ktoré k úprave vlnovej dĺžky využívajú kryštál.
Najrozšírenejším pevnolátkovým laserom je laser označovaný ako Nd: YAG.

  Inkjetové značenie s kamerovou kontrolou - Code M

  DPSS lasery je skupina laserov, ktoré k úprave vlnovej dĺžky využívajú kryštál.
Najrozšírenejším pevnolátkovým laserom je laser označovaný ako Nd: YAG.

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022