Priemyselné značenie

Priemyselné značenie je proces, ktorým sa trvale označujú výrobky informáciami ako sériové číslo, dátum spotreby, čiarový kód, 2D kód, DMC kód…

Toto sa vykonáva, aby bolo možné sledovať výrobky v priebehu celého životného cyklu. Priemyselné značenie sa využíva najmä v priemysloch ako strojárstvo, automotive, káblový, elektrotechnický priemysel, stavebníctvo, hutníctvo, farmácia, potravinárstvo ako aj pri označovaní obalov. Na značenie za využívajú rôzne technológie ako napríklad laser, mikroúder, ink-jet či etikety.

>> späť na slovník <<

 • NOVINKY

  nové varianty pre laserové značenie
  Nové varianty stanic pre laserové značenie

  Priemyselné značenie je proces, ktorým sa trvale označujú výrobky informáciami ako sériové číslo, dátum spotreby, čiarový kód, 2D kód, DMC kód…

  Technologické dni LIFTEC

  Priemyselné značenie je proces, ktorým sa trvale označujú výrobky informáciami ako sériové číslo, dátum spotreby, čiarový kód, 2D kód, DMC kód…

  Technológie značenia a ich automatizácia - videowebinár

  Priemyselné značenie je proces, ktorým sa trvale označujú výrobky informáciami ako sériové číslo, dátum spotreby, čiarový kód, 2D kód, DMC kód…

  Technologické dni LIFTEC

  Priemyselné značenie je proces, ktorým sa trvale označujú výrobky informáciami ako sériové číslo, dátum spotreby, čiarový kód, 2D kód, DMC kód…

  Inkjetové značenie s kamerovou kontrolou - Code M

  Priemyselné značenie je proces, ktorým sa trvale označujú výrobky informáciami ako sériové číslo, dátum spotreby, čiarový kód, 2D kód, DMC kód…

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022