Priemyselné značenie

Priemyselné značenie je proces, ktorým sa trvale označujú výrobky informáciami ako sériové číslo, dátum spotreby, čiarový kód, 2D kód, DMC kód…

Toto sa vykonáva, aby bolo možné sledovať výrobky v priebehu celého životného cyklu. Priemyselné značenie sa využíva najmä v priemysloch ako strojárstvo, automotive, káblový, elektrotechnický priemysel, stavebníctvo, hutníctvo, farmácia, potravinárstvo ako aj pri označovaní obalov. Na značenie za využívajú rôzne technológie ako napríklad laser, mikroúder, ink-jet či etikety.

>> späť na slovník <<

 
 
HOMEKONTAKTCHCEM PORADIŤ