Programovanie PLC

PLC (z anglického programmable logic controller) je relatívne malý priemyselný počítač používaný pre automatizáciu procesov – riadenie strojov alebo výrobných liniek.

Pre PLC je charakteristické, že program sa vykonáva v tzv. cykloch. Programovanie PLC na vykonávanie žiadaných úloh sa vykonáva v rôznych jazykoch. Dlho neexistoval štandard v oblasti jazykov pre PLC, v súčasnosti štandardy pre programovanie PLC definuje norma IEC 61131-3.

>> späť na slovník <<

 • NOVINKY

  Technologické dni LIFTEC

  PLC (z anglického programmable logic controller) je relatívne malý priemyselný počítač používaný pre automatizáciu procesov – riadenie strojov alebo výrobných liniek.

  Technológie značenia a ich automatizácia - videowebinár

  PLC (z anglického programmable logic controller) je relatívne malý priemyselný počítač používaný pre automatizáciu procesov – riadenie strojov alebo výrobných liniek.

  Technologické dni LIFTEC

  PLC (z anglického programmable logic controller) je relatívne malý priemyselný počítač používaný pre automatizáciu procesov – riadenie strojov alebo výrobných liniek.

  Inkjetové značenie s kamerovou kontrolou - Code M

  PLC (z anglického programmable logic controller) je relatívne malý priemyselný počítač používaný pre automatizáciu procesov – riadenie strojov alebo výrobných liniek.

  Dezinfekcia - pre maximálnu bezpečnosť vášho pracoviska

  PLC (z anglického programmable logic controller) je relatívne malý priemyselný počítač používaný pre automatizáciu procesov – riadenie strojov alebo výrobných liniek.

 
 
HOMEKONTAKTCHCEM PORADIŤ