Programovanie robotov

Na programovanie priemyselných robotov je možné použiť rôzne metódy.

  • Ručné nastavovanie
  • Učenie
  • Počítačové programovanie
  • Vlastná inteligencia robota

Pri programovaní sú využívané rôzne programovacie jazyky, či už všeobecné, alebo určené pre jeden typ robota/výrobcu. Tieto jazyky majú často špeciálne funkcie, ktoré popisujú riešenia problematiky robotov alebo manipulátorov.

Každý programovací jazyk má svoju syntax pre všetky inštrukcie, ktoré je potrebné zadávať pri programovaní úlohy. Jednotlivé inštrukcie sú zadávané do riadkov programu, podobne ako pri klasickom počítačovom programovaní. Výsledkom celého procesu je vykonanie pracovného cyklu robota – úlohy pre ktorú bol určený. V súčasnosti sú možnosti využitia robotov veľmi rozsiahle, či už ide o manipuláciu, montáž, obrábanie, zváranie, konštruovanie, kolaboráciu s človekom a pod.

robot kuka | LIFTEC SK

>> späť na slovník <<

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022