Robotika

Robotika je veda zaoberajúca sa robotmi a všetkým čo s nimi súvisí. Slovo robotika je anglického pôvodu a ako prvý ho použil Isac Assimov, americký spisovateľ a autor sci-fi. No samotné slovo robot bolo prvý krát na svete použité v divadelnej hre Karla Čapka R.U.R (Rossum´s universal robots).

Robotika je úzko spojená s elektronikou, mechanikou a programovaním. Prvý priemyselný robot bol vyrobený spoločnosťou Unimation. Konštrukciou sa vôbec nepodobal človeku a jeho hlavnou úlohou bolo prenášanie objektov z miesta na miesto.

Dnes má popredné miesto v priemyselnej robotike Japonsko. Súčasné priemyselné roboty sú veľmi rozšírené, vykonávajú prácu lepšie, rýchlejšie, lacnejšie a spoľahlivejšie ako človek. Sú tiež využívané pri práci v nebezpečnom prostredí, alebo pri prácach, ktoré nie sú pre človeka vhodné. Robotika je kľúčový nástroj zvyšovania efektívnosti výroby a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. Roboty sa používajú najmä vo výrobe, montáži, transportoch, ale aj vesmírnom bádaní, vojenstve, lekárstve a bezpečnosti.

>> späť na slovník <<

 • NOVINKY

  nové varianty pre laserové značenie
  Nové varianty stanic pre laserové značenie

  Robotika je veda zaoberajúca sa robotmi a všetkým čo s nimi súvisí. Slovo robotika je anglického pôvodu a ako prvý ho použil Isac Assimov, americký spisovateľ a autor sci-fi. No samotné slovo robot bolo prvý krát na svete použité v divadelnej hre Karla Čapka R.U.R (Rossum´s universal robots).

  Technologické dni LIFTEC

  Robotika je veda zaoberajúca sa robotmi a všetkým čo s nimi súvisí. Slovo robotika je anglického pôvodu a ako prvý ho použil Isac Assimov, americký spisovateľ a autor sci-fi. No samotné slovo robot bolo prvý krát na svete použité v divadelnej hre Karla Čapka R.U.R (Rossum´s universal robots).

  Technológie značenia a ich automatizácia - videowebinár

  Robotika je veda zaoberajúca sa robotmi a všetkým čo s nimi súvisí. Slovo robotika je anglického pôvodu a ako prvý ho použil Isac Assimov, americký spisovateľ a autor sci-fi. No samotné slovo robot bolo prvý krát na svete použité v divadelnej hre Karla Čapka R.U.R (Rossum´s universal robots).

  Technologické dni LIFTEC

  Robotika je veda zaoberajúca sa robotmi a všetkým čo s nimi súvisí. Slovo robotika je anglického pôvodu a ako prvý ho použil Isac Assimov, americký spisovateľ a autor sci-fi. No samotné slovo robot bolo prvý krát na svete použité v divadelnej hre Karla Čapka R.U.R (Rossum´s universal robots).

  Inkjetové značenie s kamerovou kontrolou - Code M

  Robotika je veda zaoberajúca sa robotmi a všetkým čo s nimi súvisí. Slovo robotika je anglického pôvodu a ako prvý ho použil Isac Assimov, americký spisovateľ a autor sci-fi. No samotné slovo robot bolo prvý krát na svete použité v divadelnej hre Karla Čapka R.U.R (Rossum´s universal robots).

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022