Strojové videnie

Strojové videnie je priemyselný kamerový systém, ktorý zdigitalizuje skúmaný objekt na obrázok a analyzuje ho prostredníctvom softvéru.

Strojové videnie je priemyselný kamerový systém, ktorý zdigitalizuje skúmaný objekt na obrázok a analyzuje ho prostredníctvom softvéru. Využíva sa najmä na kontrolu kvality súčiastok, rozpoznávanie objektov, určovanie polohy produktov (napr. pre navádzanie robota), počítanie kusov v balení,  kompletné meranie objektu: šírka, dĺžka, meranie trhliny v obrobku a pod.Strojové videnie niekoľkonásobne znižuje chybovosť v porovnaní s kontrolou človekom. To vedie k  zrýchleniu výrobného procesu či zvýšeniu kvality vyrábaných produktov.

Systémy strojového videnia zahŕňajú celé spektrum produktov od skenerov, čítačiek čiarových a 2D kódov, cez inteligentné kamery až po vstavané systémy, pričom pokrývajú širokú škálu požiadaviek na výkon a cenu v automobilovom, elektrotechnickom, potravinárskom priemysle, či logistike.

 

>> späť na slovník <<

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022