Vláknový laser

Vláknový laser slúži na bezkontaktné značenie výrobkov. Aktívne médium je optické vlákno dopované prvkami ako je erbium, yterbium, neodým, dysprózium, prazeodým, túlium a holmium.

Vláknový laser je zariadenie na bezkontaktné značenie výrobkov alebo obalov, pri ktorom je zosilnený lúč svetla zaostrený na veľmi malý bod a na značenom povrchu zanechá nezmazateľný kód. Vo vláknovom laseri je aktívne médium optické vlákno dopované prvkami vzácnych zemín, ako je erbium, yterbium, neodým, dysprózium, prazeodým, túlium a holmium.

Vláknový laser umožňuje značiť alfanumerické znaky, čiarové i 2D kódy, logá, grafiky, automatické počítadlá, atď. na širokú škálu materiálov – najmä na kovy a plasty. Značenie je rýchle, presné a trvácne bez nutnosti použitia spotrebného materiálu. Vláknový laser sa používa najmä v automobilovom, strojárskom, elektrotechnickom, a plastikárskom priemysle.

>> späť na slovník <<

 • NOVINKY

  Technologické dni LIFTEC

  Vláknový laser slúži na bezkontaktné značenie výrobkov. Aktívne médium je optické vlákno dopované prvkami ako je erbium, yterbium, neodým, dysprózium, prazeodým, túlium a holmium.

  Technológie značenia a ich automatizácia - videowebinár

  Vláknový laser slúži na bezkontaktné značenie výrobkov. Aktívne médium je optické vlákno dopované prvkami ako je erbium, yterbium, neodým, dysprózium, prazeodým, túlium a holmium.

  Technologické dni LIFTEC

  Vláknový laser slúži na bezkontaktné značenie výrobkov. Aktívne médium je optické vlákno dopované prvkami ako je erbium, yterbium, neodým, dysprózium, prazeodým, túlium a holmium.

  Inkjetové značenie s kamerovou kontrolou - Code M

  Vláknový laser slúži na bezkontaktné značenie výrobkov. Aktívne médium je optické vlákno dopované prvkami ako je erbium, yterbium, neodým, dysprózium, prazeodým, túlium a holmium.

  Dezinfekcia - pre maximálnu bezpečnosť vášho pracoviska

  Vláknový laser slúži na bezkontaktné značenie výrobkov. Aktívne médium je optické vlákno dopované prvkami ako je erbium, yterbium, neodým, dysprózium, prazeodým, túlium a holmium.

 
 
HOMEKONTAKTCHCEM PORADIŤ