Vláknový laser

Vláknový laser slúži na bezkontaktné značenie výrobkov. Aktívne médium je optické vlákno dopované prvkami ako je erbium, yterbium, neodým, dysprózium, prazeodým, túlium a holmium.

Vláknový laser je zariadenie na bezkontaktné značenie výrobkov alebo obalov, pri ktorom je zosilnený lúč svetla zaostrený na veľmi malý bod a na značenom povrchu zanechá nezmazateľný kód. Vo vláknovom laseri je aktívne médium optické vlákno dopované prvkami vzácnych zemín, ako je erbium, yterbium, neodým, dysprózium, prazeodým, túlium a holmium.

Vláknový laser umožňuje značiť alfanumerické znaky, čiarové i 2D kódy, logá, grafiky, automatické počítadlá, atď. na širokú škálu materiálov – najmä na kovy a plasty. Značenie je rýchle, presné a trvácne bez nutnosti použitia spotrebného materiálu. Vláknový laser sa používa najmä v automobilovom, strojárskom, elektrotechnickom, a plastikárskom priemysle.

>> späť na slovník <<

 • NOVINKY

  nové varianty pre laserové značenie
  Nové varianty stanic pre laserové značenie

  Vláknový laser slúži na bezkontaktné značenie výrobkov. Aktívne médium je optické vlákno dopované prvkami ako je erbium, yterbium, neodým, dysprózium, prazeodým, túlium a holmium.

  Technologické dni LIFTEC

  Vláknový laser slúži na bezkontaktné značenie výrobkov. Aktívne médium je optické vlákno dopované prvkami ako je erbium, yterbium, neodým, dysprózium, prazeodým, túlium a holmium.

  Technológie značenia a ich automatizácia - videowebinár

  Vláknový laser slúži na bezkontaktné značenie výrobkov. Aktívne médium je optické vlákno dopované prvkami ako je erbium, yterbium, neodým, dysprózium, prazeodým, túlium a holmium.

  Technologické dni LIFTEC

  Vláknový laser slúži na bezkontaktné značenie výrobkov. Aktívne médium je optické vlákno dopované prvkami ako je erbium, yterbium, neodým, dysprózium, prazeodým, túlium a holmium.

  Inkjetové značenie s kamerovou kontrolou - Code M

  Vláknový laser slúži na bezkontaktné značenie výrobkov. Aktívne médium je optické vlákno dopované prvkami ako je erbium, yterbium, neodým, dysprózium, prazeodým, túlium a holmium.

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022