Výrobná šarža


Výrobná šarža je množstvo druhovo totožných jednotiek, ktoré boli vyrobené za rovnakých podmienok. Cieľom značenie šarže je možnosť spätného dohľadania.

Výrobná šarža je množstvo druhovo totožných jednotiek, ktoré boli vyrobené za rovnakých podmienok (často bývajú vyrobené v rovnaký deň). Cieľom označovania šarže je možnosť dohľadať potraviny, liečivá či komponenty vo výrobe, u ktorých je podozrenie na zdravotnú závadnosť, či riziko chybného kusu.

Sledovanie šarží je dnes typické pre odbory, kde je silný tlak na kontrolu kvality. Sledovateľnosť výrobných šarží nájdeme dnes predovšetkým v odboroch potravinárskeho, farmaceutického, automobilového či strojárskeho priemyslu.

>> späť na slovník <<

 
 
HOMEKONTAKTCHCEM PORADIŤ