Výrobný štítok

Výrobný štítok slúži na jednoznačnú identifikáciu výrobku. Obsahuje výrobné číslo výrobku, katalógové číslo výrobku, názov výrobcu a pod.

Výrobný štítok slúži na jednoznačnú identifikáciu daného výrobku. Obsahuje spravidla nasledovné údaje: výrobné číslo výrobku, katalógové číslo výrobku, názov výrobcu, prípadne iné údaje ako hmotnosť, rozmery, prevádzkové podmienky, rôzne symboly a pod.

Výrobný štítok môže mať rôznu formu, najčastejšie sú to hliníkové alebo nerezové štítky popísané laserom či mikroúderom alebo samolepiace etikety vytlačené na termotransferovej tlačiarni.

>> späť na slovník <<

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022