YAG laser

Nd: YAG laser je v dnešnej dobe najpoužívanejší typ pevnolátkového lasera. Aktívnym materiálom je izotropný kryštál Yttrium Aluminium Granátu (Y3Al5O12) dopovaný ióny neodýmu (Nd3 +), farba monokryštálu je svetlo ružová až fialová v závislosti od koncentrácie atómu neodýmu).

YAG laser je zariadenie na bezkontaktné značenie výrobkov alebo obalov, pri ktorom je zosilnený lúč svetla zaostrený na veľmi malý bod a na značenom povrchu zanechá nezmazateľný kód.

YAG laser umožňuje značiť alfanumerické znaky, čiarové i 2D kódy, logá, grafiky, automatické počítadlá, atď. na širokú škálu materiálov – najmä na kovy a plasty. Značenie je rýchle, presné a trvácne bez nutnosti použitia spotrebného materiálu. YAG laser sa používa najmä v automobilovom, strojárskom, elektrotechnickom, a plastikárskom priemysle

Typická vlnová dĺžka žiarenia emitovaného z Nd: YAG lasera je 1064,1 nm. S menšou účinnosťou však môže emitovať aj žiarenie o vlnových dĺžkach 946, 1120, 1320 a 1440 nm. Budený je najčastejšie xenónovou výbojkou alebo laserovú diódou. V závislosti na čase budenia môže generovať žiarenie tak v impulznom, ako aj v kontinuálnom režime. Maximálny výkon v kontinuálnom režime dosahuje niekoľko stoviek wattov. V impulznom režime sa dĺžka impulzu môže v závislosti od druhu modulácie akosti rezonátora pohybovať v rozmedzí od milisekúnd až po jednotky pikosekundy (pri použití Q-spínania).

Nd: YAG má vďaka vysokému výkonu a vhodnej vlnovej dĺžke rad uplatnení, používa sa napr. na vŕtanie, zváranie, žíhanie, rezanie a značenie. Ďalej svoje uplatnenie našiel aj v medicíne, vede, biológii a vo vojenských aplikáciách.

>> späť na slovník <<

 • NOVINKY

  nové varianty pre laserové značenie
  Nové varianty stanic pre laserové značenie

  Nd: YAG laser je v dnešnej dobe najpoužívanejší typ pevnolátkového lasera. Aktívnym materiálom je izotropný kryštál Yttrium Aluminium Granátu (Y3Al5O12) dopovaný ióny neodýmu (Nd3 +), farba monokryštálu je svetlo ružová až fialová v závislosti od koncentrácie atómu neodýmu).

  Technologické dni LIFTEC

  Nd: YAG laser je v dnešnej dobe najpoužívanejší typ pevnolátkového lasera. Aktívnym materiálom je izotropný kryštál Yttrium Aluminium Granátu (Y3Al5O12) dopovaný ióny neodýmu (Nd3 +), farba monokryštálu je svetlo ružová až fialová v závislosti od koncentrácie atómu neodýmu).

  Technológie značenia a ich automatizácia - videowebinár

  Nd: YAG laser je v dnešnej dobe najpoužívanejší typ pevnolátkového lasera. Aktívnym materiálom je izotropný kryštál Yttrium Aluminium Granátu (Y3Al5O12) dopovaný ióny neodýmu (Nd3 +), farba monokryštálu je svetlo ružová až fialová v závislosti od koncentrácie atómu neodýmu).

  Technologické dni LIFTEC

  Nd: YAG laser je v dnešnej dobe najpoužívanejší typ pevnolátkového lasera. Aktívnym materiálom je izotropný kryštál Yttrium Aluminium Granátu (Y3Al5O12) dopovaný ióny neodýmu (Nd3 +), farba monokryštálu je svetlo ružová až fialová v závislosti od koncentrácie atómu neodýmu).

  Inkjetové značenie s kamerovou kontrolou - Code M

  Nd: YAG laser je v dnešnej dobe najpoužívanejší typ pevnolátkového lasera. Aktívnym materiálom je izotropný kryštál Yttrium Aluminium Granátu (Y3Al5O12) dopovaný ióny neodýmu (Nd3 +), farba monokryštálu je svetlo ružová až fialová v závislosti od koncentrácie atómu neodýmu).

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022