Základy automatizácie

Automatizácia predstavuje priebeh rôznych výrobných, riadiacich a iných procesov bez priameho zásahu človeka. Prispieva k zvyšovaniu produktivity práce.

Automatizácia  predstavuje priebeh rôznych výrobných, riadiacich a iných procesov bez priameho zásahu človeka. Ide najmä o činnosti, ktoré by človek sám nedokázal vykonať, prípadne by mu tieto činnosti trvali veľmi dlho, alebo ich vykonávanie by bolo únavné.

Automatizácia nevylučuje úplne účasť človeka, ktorý kontroluje a všeobecne riadi prácu strojov (nastavovanie strojov, zadanie programu, zásobovanie materiálom, údržba), hoci s rozvojom automatiky stroje čoraz viac preberajú aj tieto funkcie. Automatizácia prispieva k zvyšovaniu produktivity práce, efektívnosti riadenia výroby, rastu výroby, znižovaniu nákladov a zlepšovaniu kvality výrobkov.

>> späť na slovník <<

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022