Prenájom značiacich zariadenie môže znamenať úsporu investičných nákladov pri zvýšení produktivity.

Ponúkame krátkodobý aj dlhodobý prenájom značiacich zariadení, tzv. full servis (operačný lízing, alebo outsourcing). Je to výhodný spôsob, ako používať značiacu technológiu vrátane servisných služieb. Krátkodobý prenájom dobre poslúži pri nárazovom alebo jednorazovom obstarávaní, kedy zákazník, ktorý svoje produkty bežne neznačí, potrebuje označiť nejakú danú šaržu alebo sériu výrobkov.

Ak zvolíte pre financovanie zariadení dlhodobý prenájom, nebudete musieť čerpať investičné prostriedky. Sami si určíte dobu splácania 3, 4 alebo 5 rokov, počas ktorej budete mať zaistenú pravidelnú údržbu a servis prenajatých strojov. Služba obsahuje ako prevádzkovú údržbu, tak i všetky opravy. Pravidelná odborná starostlivosť o zariadenie je zárukou jeho plnej prevádzkyschopnosti, úspory času a zníženia prevádzkových nákladov.

Po uplynutí doby prenájmu budete mať možnosť zariadenie odkúpiť za zostatkovú hodnotu do svojho vlastníctva, alebo ho môžete modernizovať uzavretím ďalšej nájomnej zmluvy na nové zariadenie. Vaše stroje tak budú neustále vo výbornom stave, pripravené podávať vysoké výkony a prispievať k produktivite a konkurencieschopnosti Vašej firmy.


Aké výhody prináša dlhodobý prenájom?

Neinvestičné pokrytie potreby značiacich strojov
 • rovnomerné mesačné splátky po dobu trvania prenájmu
 • splátky prenájmu nájomca hradí z prevádzkových prostriedkov bez nutnosti čerpania financií na investície
 • jednoduchší schvaľovací proces, pretože nejde o investície
 • splátky prenájmu je možné uplatniť v účtovníctve ako nákladovú položku
Rýchle riešenie bez vysokej finančnej hotovosti
 • žiadna jednorazová platba vopred ako v prípade finančného lízingu
 • nájomca dostane do užívania všetky potrebné zariadenia len za jednu mesačnú splátku
Zníženie prevádzkových nákladov
 • bezplatná ekologická likvidácia odpadov vzniknutých pri údržbe a opravách
 • náklady a materiál spojený s predpísanou údržbou spadajú do splátok prenájmu a tak prestávajú byť Vašou starosťou a nákladovou položkou
Úspora režijných nákladov
 • redukcia administratívy – všetky náklady sú zahrnuté v mesačnej splátke
 • úspora prostriedkov na nákup náhradných dielov a s tým súvisiacich nákladov na ich skladovanie a evidenciu
Ostatné výhody
 • absencia problémov spojených s vybavovaním úveru alebo leasingu
 • možnosť komplexne a dlhodobo finančne plánovať
 • možnosť priebežného dopĺňania zariadenia podľa aktuálnej potreby
LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022
 
 

  Mám záujem o
  Dozvedel som sa o Vás

   Napíšte nám správu