Chcete zefektívniť meranie teploty vašich zamestnancov pri príchode do práce? Využite termokamery!

  • Rýchlosť merania až 45 ľudí / s
  • Zabránenie šíreniu COVID 19
  • Zníženie rizika pri merarní teploty
  • Eliminácia časových prestojov
  • Vysoká spoľahlivosť merania.

Zvýšená telesná teplota je jedným z prejavov ochorenia COVID-19. Jej meranie pomáha odhaliť rizikové osoby a zabrániť, aby sa dostali do kontaktu s ďalšími ľuďmi. Oproti meraniu ručným bezdotykovým teplomerom poskytujú termokamery vyššiu presnosť a spoľahlivosť, ako aj rýchlejšiu a pohodlnejšiu obsluhu.

Softvér v tvárovej časti prechádzajúcej osoby na diaľku odmeria teplotu. Ak je zvýšená, upozorní zvukovo aj obrazom na monitore. Využitie termokamery je aktuálne nielen proti COVID-19, ale aj do budúcna pri jej používaní môžu firmy sledovať zdravotný stav zamestnancov pri iných epidémiách (chrípka a pod.)

 
 
HOMEKONTAKTCHCEM PORADIŤ