Priemyselné značenie 4.0

V súlade s požiadavkami Industry 4.0 ponímame problematiku priemyselného značenia komplexne. Zákazník totiž nepotrebuje „len“ laser, ink-jet či mikroúder, ale požaduje ucelené riešenie od analýzy jeho potrieb cez projektovú a konštrukčnú dokumentáciu, výrobu, montáž, inštaláciu a uvedenie do prevádzky, a tiež následný servis a údržbu. V spolupráci s renomovanými výrobcami značiacich zariadení sa preto v zmysle svojho motta „Rozdiel je v prístupe“ snažíme byť o krok vpred a prinášame najnovšie technológie v automatizácii a robotizácii priemyselného značenia.

Umelá inteligencia s rozšírenou realitou
Spoločnosť Koenig & Bauer, popredný dodávateľ ink-jetových značiacich zariadení, potvrdzuje svoju rolu digitálneho priekopníka, a pod názvom Kyana uvádza prvý systém umelej inteligencie s aplikovaním rozšírenej reality v oblasti priemyselného značenia. V budúcnosti táto technológia pomôže predchádzať prevádzkovým chybám, vyškoliť zamestnancov a servisných technikov a zefektívniť mnohé procesy.
Kyana, systém umelej inteligencie ink-jetových tlačiarní alphaJET, je extrémne efektívny koncept Industry 4.0, ktorý ďaleko presahuje predtým známe aplikácie IoT (Internet of Things), najmä v sektore B2B. Kyana sa permanentne učí a prispôsobuje rôznym situáciám, poskytuje poradenstvo a myslí o krok napred. Zameriava sa predovšetkým na prediktívnu údržbu a optimalizáciu procesov výroby a označovania. Prostredníctvom veľmi ľudského a jednoduchého spôsobu komunikácie Kyana podporuje užívateľa a aktívne ho zapája do dialógu.

Dodatočná integrácia rozšírenej reality (AR) umožňuje presný prenos informácií, čo výrazne zvyšuje spoľahlivosť výroby. Zjednodušuje tiež postupy školenia a údržby a prekonáva vzdialenostné alebo jazykové bariéry.
Kyana je nadstavba na robotický systém a môže sa prispôsobiť jednotlivcom a ich požiadavkám v procese identifikácie vďaka jazyku a AR. Takto stanovuje nové štandardy a demonštruje obrovské možnosti komplexnej digitalizácie.

 

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022