Projekt na  značenie HSD káblov green laserom

Jedným z nami dodávaných komplexných riešení je aj pracovisko na označovanie káblov v spolupráci so strihačkou Schleuniger pre významnú spoločnosť, ktorá sa zaoberá konštruovaním a výrobou elektronických komponentov.

Pri obstarávaní novej technológie na označovanie viacerých druhov HSD káblov v dvoch farbách (čierna a modrá) bolo jednou zo základných požiadaviek nahradenie doterajšej nákladnej termotransferovej technológie.

Voľba padla na laser, vzhľadom na nulové náklady na spotrebný materiál. Keďže na tepelne odolný povrch niektorých izolácií káblov nebolo možné použiť YAG ani vláknový laser, bol na základe vzoriek vybraný green laser Datalogic, ktorý má menší rozsah tepelne ovplyvnenej zóny a umožňuje tak označovanie náročných materiálov, ako napr. plasty nereagujúcich s infračervenou vlnovou dĺžkou, polovodiče, kremík, sklo, fotočlánky alebo kovy s vysokou odrazivosťou ako meď, zlato a striebro.

 

 

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022