Projekt na  značenie častí prevodoviek

Pre významnú strojársku spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou dielov pre automobilový priemysel, kde sú kladené vysoké nároky na kvalitu výrobkov, sme vytvorili komplexné pracovisko na označovanie častí prevodoviek 2D kódom.

Pri obstarávaní novej technológie bola jednou zo základných požiadaviek nízka hlučnosť značenia, nakoľko napríklad mikroúderové zariadenia môžu vydávať hluk až do 70db. Voľba padla na laser, ktorý je nielen tichší, ale aj precíznejší.

Keďže sa jedná o veľké a ťažké diely, ktoré obsluha ručne zakladá a odoberá, jednou z požiadaviek bolo aj uľahčenie manipulácie. Toto sa zabezpečilo výsuvným mechanizmom, na ktorý sa diel položí a následne zasunie do pracovnej stanice na označenie.

Úlohou značenia je v tomto prípade sledovanie celého procesu výroby s cieľom minimalizovať chybovosť.  Keďže tento spôsob značenia je trvalý, po celú dobu životnosti dielu je tak zaistená jeho spätná dohľadateľnosť naprieč všetkými výrobnými operáciami. Naviac, 2D kód je ideálnym riešením pre zabezpečenie sledovania pôvodu výrobkov a uchovanie potrebných informácií, ktoré je možné následne čítať systémami strojového videnia.

Po úspešnej testovacej prevádzke bola pracovná stanica nasadená do výroby a následne si spoločnosť objednala výrobu niekoľkých ďalších takýchto pracovísk.

 

 

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022