Automatizácia a robotizácia otvárajú dvere k nekonečným možnostiam zefektívnenia pracovných procesov a zvyšovania produktivity, no súčasne vyžadujú múdre vedenie a ľudskú kreativitu pre ich úspešnú integráciu do moderných spoločností.

LIFTEC – Rozdiel je v prístupe!

Ideálny partner

Sme ideálnym partnerom pre rozvíjanie automatizácie Vašej prevázky v týchto oblastiach:

 • jednoúčelové zariadenia
 • integrácia do existujúcich liniek (modifikácia)
 • dopravníky (automatizácia výrobného toku)
 • softvérové riešenia
 • ukážky projektov
 • programovanie
 • prevodníky
 • najmenšie roboty  
 • šesťosé roboty
 • coboti
 • roboty pre veľké diely
 • ukážky projektov
 • programovanie
 • riešenia na mieru
 • montážne prípravky
 • pokayoke tácky
 • ergonómia pracovísk (obsluha jednou osobou)
 • implementácia strojového videnia
 • integrovateľné systémy
 • programovanie
 • kontrola kvality (výstupná kontrola / NOK stratégia)
 • riešenia bezpečnosti
 • tvorba 2D/3D konštrukčnej dokumentácie
 • programátorské riešenia
 • optimalizácia a nastavenie procesov
 • konzultácie a poradenstvo

Zabezpečujeme:

Kompletnú výrobu automatizovaných, robotizovaných pracovísk a jednoúčelových zariadení.

Komplexné riešenia označovania, identifikácie, sledovania a kontroly výrobkov (traceability).

Optimalizácia efektivity značiaceho procesu
v každom priemyselnom odvetví.

Automatizáciu všetkých značiacich technológií portfólia
LIFTEC.

Riešenia pre sledovanie, identifikáciu a kontrolu kvality produkcie.

Naše portfólio zariadení

Ponúkame outsourcing našich kapacít

Spokojní zákazníci

Referenčné projekty

Radi pre Vás pripravíme ponuku najvhodnejšieho riešenia, kontaktujte nás: