FIREMNÁ POLITIKA

LIFTEC SK

Veríme, že správne označený výrobok môže chrániť zdravie a životy.
Správna automatizácia múdrejšie využíva schopnosti človeka a zlepšuje prostredie, v ktorom žijeme.

Účel: poskytujeme riešenia, dodávame technológie a služby, na ktoré sa môžeme všetci spoľahnúť.

Vízia: v značení a kontrole výrobkov, automatizácii výroby a dodávok účelových zariadení na kľúč chceme byť voľbou číslo jeden.

Poslanie: pôsobíme celoplošne, komplexne a inovatívne. Pracujeme neustále na zlepšení ponuky a kvality našich produktov a procesov. Reformujeme hranice odboru, sme rebelmi a prinášame moderné riešenia. Naši zákazníci sa na nás radi obracajú, veria nám. Dostávajú plný komfort riešení. Jedným kontaktom u nás sú odbremenení a môžu sa sústrediť na svoje primárne produkčné ciele. Bojujeme proti „lacným“ riešeniam. Pomáhame rásť všetkým obchodným partnerom. Realizujeme naše motto v praxi a veríme, že rozdiel je v prístupe.

Hodnoty: sme spoľahlivý partner, platíme dane a svoje záväzky na čas; plníme dohody a požiadavky všetkých zainteresovaných strán; sme pracovití, prísni, vážime si korektnosť.

Hodnoty, vízia a poslanie „pretekajú“ celým telom spoločnosti. Môžeme zmeniť našu misiu, preorientovať sa na iný trh, vymeniť stratégiu, redizajnovať naše produkty, prepísať slogany. Nikdy by sme nemali meniť náš účel:

„Poskytujeme riešenia, dodávame technológie a služby,
na ktoré sa môžeme všetci spoľahnúť.“

Je dôvodom našej existencie – severkou nášho života

logo LIFTEC

--> CERTIFIKÁT STN  EN ISO 9001:2016