Značenie mikroúderom


Mikroúder je trvalé značenie, ktoré je vhodné takmer pre všetky druhy materiálov do tvrdosti až 62HRC. Je vysoko odolné a viditeľné aj po následnej povrchovej úprave. Tieto stroje sú schopné značiť aj produkty pri veľmi vysokých teplotách (až 900 °C). V oblasti mikroúderového a rycieho značenia v našej ponuke nájdete najrýchlejšie jedno-ihlové mikroúdery na svete značky COUTH. Tie sa môžu implementovať do všetkých výrobných liniek, prípadne ich je možné dodať v ručnej alebo stojanovej variante. Podľa preferencií zákazníka môžeme mikroúdery dodať v rycej (tiché) alebo úderovej variante. Pre integráciu do výrobných liniek ocenia najmä programátori možnosť komunikácie s PLC Siemens PROFINET a možnosť riadiť z jednej riadiacej jednotky až 6 značiacich hláv.