Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov a pravidlá cookies v spoločnosti LIFTEC SK, s. r. o.

 

Informačná povinnosť pre zákazníkov.

Informačná povinnosť pre uchádzačov o zamestnanie.

Informovaný súhlas na marketingové účely.