Automatizácia a robotizácia otvárajú dvere k nekonečným možnostiam zefektívnenia pracovných procesov a zvyšovania produktivity, no súčasne vyžadujú múdre vedenie a ľudskú kreativitu pre ich úspešnú integráciu do moderných spoločností.

LIFTEC – Rozdiel je v prístupe!

Ideálny partner

Sme ideálnym partnerom pre rozvíjanie automatizácie Vašej prevázky v týchto oblastiach:

 • jednoúčelové zariadenia
 • integrácia do existujúcich liniek (modifikácia)
 • dopravníky (automatizácia výrobného toku)
 • softvérové riešenia
 • ukážky projektov
 • programovanie
 • prevodníky
 • najmenšie roboty  
 • šesťosé roboty
 • coboti
 • roboty pre veľké diely
 • ukážky projektov
 • programovanie
 • riešenia na mieru
 • montážne prípravky
 • pokayoke tácky
 • ergonómia pracovísk (obsluha jednou osobou)
 • implementácia strojového videnia
 • integrovateľné systémy
 • programovanie
 • kontrola kvality (výstupná kontrola / NOK stratégia)
 • riešenia bezpečnosti
 • tvorba 2D/3D konštrukčnej dokumentácie
 • programátorské riešenia
 • optimalizácia a nastavenie procesov
 • konzultácie a poradenstvo

Zabezpečujeme:

Kompletnú výrobu automatizovaných, robotizovaných pracovísk a jednoúčelových zariadení.

Komplexné riešenia označovania, identifikácie, sledovania a kontroly výrobkov (traceability).

Optimalizáciu efektivity značiaceho procesu
v každom priemyselnom odvetví.

Automatizáciu všetkých značiacich technológií portfólia
LIFTEC.

Riešenia pre sledovanie, identifikáciu a kontrolu kvality produkcie.

Naše portfólio zariadení

Procesné

 • priemyselné značenie
 • lisovanie
 • skrutkovanie
 • nanášanie tekutín
 • rezanie, vŕtanie

Manipulačné

 • pneumatické manipulátory
 • elektrické manipulátory
 • robotické manipulátory
 • paletkové dráhy
 • vibračné podávače
 • paletizačné a baliace zariadenia

Montážne

 • ručne obsluhované montážne linky
 • robotické montážne linky
 • karuselové zariadenia
 • prípravky

Testovacie

 • tesnosť, prietok
 • sila, dráha
 • elektrické veličiny
 • kamerové kontroly

Ponúkame outsourcing našich kapacít

Programovanie

 • PLC: Siemens, Schneider Electric
 • roboty: KUKA, ABB, Fanuc
 • kamerová kontrola a navádzanie

Elektroprojektantské práce

 • vypracovanie elektrickej dokumentácie v prostredí EPLAN

Konštrukcia

 • ručne obsluhované montážne linky
 • robotické montážne linky
 • karuselové zariadenia
 • prípravky

Montáž

 • výroba a montáž mechanických dielov, prípravkov a kompletných zariadení podľa výkresovej dokumentácie
 • montáž elektrického rozvádzača, montáž elektrickej výzbroje zariadenia
 • montáž pneumatiky

Spokojní zákazníci

Referenčné projekty

Vibračný podávač

Integrácia mikroúderu do linky

Aplikácia tekutín

Pneumatická skrutkovačka

Stolná značiaca stanica

Laserová pracovná stanica

Laserová pracovná stanica

Karuselová stanica

Značenie membrán

Elektrická manipulačná os

Lisovacia stanica

Pracovná stanica

Dopravník

Pracovná stanica

Dopravník

Pracovná stanica

Robotická kartónovačka

Poka Yoke riešenia

Ručne obsluhované montážne linky

Roboticky obsluhované montážne linky

Dopravníkové systémy

Kompletná linka na prevíjanie káblov

Radi pre Vás pripravíme ponuku najvhodnejšieho riešenia, kontaktujte nás: