O Koenig & Bauer

Skupina Koenig & Bauer je s najširším portfóliom výrobkov vo svojom obore druhým najväčším výrobcom tlačových strojov na svete a významným partnerom medzinárodného grafického priemyslu.

Kľúčové kompetencie skupiny Skupina Koenig & Bauer spočívajú vo vývoji a výrobe technologicky inovatívnych a hospodárnych tlačových systémov a príslušných periférnych zariadení.

Materskou spoločnosťou a holdingom je spoločnosť Koenig & Bauer AG založená v roku 1817 so sídlom vo Würzburgu.

Prehľad zariadení