Laserové stanice a bezpečnosť práce

Ako je to vlastne s laserovými stanicami z hľadiska bezpečnosti ich obsluhy? Laserové stanice, ktoré sa používajú na značenie produktov, máme v našej ponuke o vlnových dĺžkach od 322 nm v prípade UV lasera, cez 1064 nm v prípade fiber a DPSS lasera, až po 10 600 nm v prípade CO2 lasera.

Ak dôjde k odrazu lúča, môžu byť laserové stanice pre ich obsluhu nebezpečné. Ide najmä o možné nevratné poranenie očí. Preto sa v spojitosti s lasermi hovorí o tzv. bezpečnostných triedach 1 – 4, pričom každá z nich označuje mieru nebezpečnosti v prípade nechceného odrazu lúča.

Aj v dnešnej dobe sa možno stretnúť s lasermi a stanicami, najčastejšie z Číny, ktoré toto riziko vôbec nezohľadňujú. Nemajú ani žiadnu bezpečnostnú certifikáciu a ich prevádzkovatelia sa tak vystavujú riziku nevratného poškodenia zraku z dôvodu absencie či nedostatočného krytovania lasera či laserovej stanice.

Avšak lasery je možné používať aj v otvorenom variante za predpokladu používania správnych OOPP a za predpokladu stavebne oddelených priestorov na to určených. V opačnom prípade, aby človek taký laser mohol používať napríklad v kancelárii alebo otvorenej výrobe, je potrebné siahnuť po krytovanom variante. Práve niekoľko takýchto krytovaných staníc máme v našom portfóliu a tie by sme Vám v tomto článku radi predstavili.

Laserové stanice Abmark Maxi

Abmark Maxi je najväčšia z laserových staníc v portfóliu značiek Macsa / Abmark.Jedná sa o samostatne stojacu laserovú stanicu určenú pre obsluhu v sede aj v stoji. Model Maxi Z má v základnej výbave programovateľnú elektronickú os Z a automatické dvere. Model Maxi XYZ zahŕňa ďalšie dve osi pre programovateľný pohyb v osi X a Y. Plocha značenia tak nie je obmedzená iba popisovým poľom šošovky, ale je vďaka pohyblivým osám niekoľkonásobne zväčšená.

Oba modely majú ergonomický držiak pre počítač, na ktorý je možné umiestniť notebook alebo displej a klávesnicu stolného počítača. Ako voliteľnú možnosť je možné pridať rotačnú os pre označovanie valcových predmetov po ich obvode.Stanica má tiež možnosť otvárateľných bočníc na značenie nadrozmerných produktov. Vďaka tomu je možné za príplatok objednať špeciálny kľúč na preklenutie bezpečnosti, vďaka ktorému je možné stanicu prevádzkovať v bezpečnostnej triede 1, aj bezpečnostnej triede 4. Značiť sa tak dajú aj nadrozmerné produkty s otvorenými dverami. Toto je však umožnené iba preškolenej obsluhe za predpokladu dodržania všetkých bezpečnostných predpisov. Stanica je v štandarde tiež vybavená otvormi na pripojenie odsávania.

Vnútorné priestory stanice sú podsvietené LED svetlom, a tak je možné sledovať práve prebiehajúce značenie cez priehľadné ochranné bezpečnostné sklo, ktoré zvládne odfiltrovať prípadný odrazený laserový lúč. Obsluha je tak pri značení v úplnom bezpečí.

Laserová stanica Abmark Midi

Abmark Midi je plne vybavená, stredne veľká stolná pracovná stanica pre laserové značenie, ktorá je navrhnutá pre prácu s lasermi radov AB-F, AB-D a AB-HALO. Jedná sa o stred celého modelového radu, pričom tento model v sebe spája funkcionality väčšieho modelu AB Maxi Z, v kompaktnom balení.V základnej výbave je k dispozícii s programovateľnou osou Z a motorizovanými dverami. Dvere v tvare U umožňujú neobmedzený prístup k vkladaniu a vykladaniu dielov. Pracovná stanica zahŕňa možnosť inštalácie programovateľnej rotačnej osi pre označovanie valcových komponentov.

Za príplatok je možné tiež ako u väčšej verzie Maxi objednať špeciálny kľúč pre preklenutie bezpečnosti, vďaka ktorému je možné stanicu prevádzkovať v bezpečnostnej triede 1, aj bezpečnostnej triede 4. Značiť tak je možné aj nadrozmerné produkty s otvorenými dverami. Stanica je v štandarde tiež vybavená otvormi na pripojenie odsávania.

Laserová stanica Abmark Mini

Abmark Mini je najmenšia z laserových staníc v našej ponuke. Jedná sa o kompaktnú stolnú pracovnú stanicu pre laserové značenie, ktorá sa vyznačuje kompatibilitou s väčšinou Abmark laserov.

Typicky sa využíva na značenie menších dielov, prípadne rôznych výrobných štítkov. V základnej výbave má motorizovanú Zos ovládanú šípkami