Purex 5000i

Purex 5000i je high-end zariadenie na extrakciu a čistenie dymu a nebezpečných plynov v priemyselných a prostrediach využívaných najmä v spojení odsávania dymu a prachu pri laserovom značení, rezaní a gravírovaní.

Štandardom je trojstupňová filtrácia, pri ktorej je možné vhodnou kombináciou filtrov docieliť excelentné výsledky v rámci filtrácie nebezpečných splodín, chemických aerosólov, dymu a ďalších produktov laserového značenia či iných výrobných procesov.

Purex5000i je navrhnutý tak, aby poskytoval vysoký výkon extrakcie dymu a zabezpečoval bezpečné a zdravé pracovné prostredie.

Tento systém je vhodný na odsávanie výparov po laserovom značení pre vysoko-kapacitné aplikácie.

O spoločnosti Purex

Kategória: Značka: