Standard

Pneumaticky alebo elektricky poháňaný mikroúderový značiaci stroj vysokou frekvenciou presne umiestnených mikrobodov umožňuje označenie širokej škály znakov, tvarov, 2D kódov, obrázkov atď., uložených v pamäti, a to v požadovanom rozmere a intenzite.