O Zanasi

Firma ZANASI, bola založená v roku 1978 v Taliansku. Výroba, ústredie a rovnako tak aj sklady sú situované blízko Talianskeho mesta Modena.

Záväzok spoločnosti Zanasi k dokonalosti a kvalite sa odráža v jej neustálom úsilí o vývoj nových produktov v súlade s novými technologickými trendmi a priemyslu 4.0. ZANASI, ako spoločník UCIMA, spolupracuje aj s talianskymi výrobcami baliacich strojov, aby diskutovali a riešili spoločné problémy, definovali stratégie a politiky v prospech celého sektora.

Heslom spoločnosti Zanasi je inovatívne riešenie priemyselného značenia, ktoré odstraňujúce všetky priestorové, jazykové a kultúrne bariéry, ponúkajúce produkt, ktorý sa ľahko používa, je prístupný všetkým a rešpektuje prostredie, v ktorom žijeme.

zariadenia zanasi