Automatizované značenie hliníkových dielov

Projekt na značenie hliníkových dielov V strojárskom priemysle mnoho výrobcov požaduje automatizované značenie. Zákazník nás oslovil s dopytom na značením hliníkových dielov. Bolo potrebné nezmazateľným spôsobom vyznačiť na obrobené hliníkové odliatky 2D kód, ten overiť a odoslať do nadradeného systému zákazníka. Ďalej potom rozlišovať niekoľko výrobných dielov a na každý z nich vyznačiť správny kód. Pre zákazníka sme tak vytvorili pracovisko so štvorpozičným karuselovým stolom, do ktorého obsluha ručne zakladá a odoberá diely. Obsluha založí diel a bez akejkoľvek nutnosti voľby programu alebo zložitého nastavovania len stlačí tlačidlo štart. Stanica ho posunie do priestoru kamery, tam je diel identifikovaný a automaticky zvolený príslušný 2D kód. Po založení ďalšieho dielu dôjde k posunu na pozíciu, ktorá je osadená laserom. Laser zaistí samotné označenie 2D kódom na základe informácií z kamery vie, o ktorý diel a kód sa jedná. Po ďalšom založení je diel posunutý do priestoru osadeného čítačkou, 2D kód je kontrolovaný a zavedený do systému. Ďalší posunutý diel dostane do priestoru operátora a ten ho vyberie. Vďaka karuselovej koncepcii prebieha značenie a kontrola v čase, keď obsluha diely zakladá či odoberá, a tak sú minimalizované prestoje. To následne prináša hlavne zefektívnenie výroby a veľkú úsporu nákladov.