Automatizované značenie silentblokov

Projekt na značenie silentblokov

Pre významnú gumárenskú spoločnosť vyrábajúcu diely pre automobilový priemysel, sme na míru vyrobili komplexné pracovisko na označovanie silentblokov – robotizovanú pracovnú stanicu so značiacim laserom Macsa. Na začiatku celého procesu sa vyhodnocuje teplota výrobkov a tiež zloženie gumovej zmesi na základe farebnej značky rozpoznávania kamerou DATALOGIC. Vyhovujúce kusy sa následne značia 2D kódom a výrobným číslom za pomoci lasera. Potom následuje test čitateľnosti značenia strojovým videním a uloženie dať do firemnej databázy. Celý proces značenia je Automatizovaný, s použitím robota KUKA.

Keďže značenie laserom je trvalé, po celú dobu životnosti dielu je tak zabezpečená jeho spätná dohľadateľnosť naprieč všetkými výrobnými operáciami. Navyše 2D kód je ideálnym riešením na zabezpečenie sledovania pôvodu výrobkov a uchovanie potrebných informácií, ktoré je možné následne čítať systémami strojového videnia.