Máme AED!

Keďže sa školíme nielen na výkon našich profesií, ale aj v oblasti bezpečnosti zamestnancov a ochrany zdravia, po takom školení na jar tohto roka sme sa rozhodli zaobstarať sa automatický defibrilátor (AED).

Je to priam zázračné zariadenie, ktoré môže zachrániť životy (nielen) vo firme. Núdzová situácia môže nastať kdekoľvek a kedykoľvek. Prečo má pre nás AED taký význam:

Rýchla a jednoduchá reakcia v prípade srdcovej zástavy: AED je navrhnutý na rýchle a jednoduché použitie, dokonca aj bez lekárskeho vzdelania. Vo firme môže zamestnanec s minimálnym tréningom okamžite reagovať na srdcovú zástavu a podniknúť potrebné kroky do príchodu profesionálnej pomoci. Na používanie AED sme sa samozrejme vyškolili. Ale aj keby sme zabudli na získané informácie, alebo by AED musel využiť niekto neškolený, systém sám navedie užívateľa hlasovými pokynmi, čo má robiť.

Čas je život: Pri srdcových problémoch záleží na každej minúte. AED môže rýchlo diagnostikovať závažné stavy a ak je to potrebné, dá elektrický impulz na obnovenie normálneho srdcového rytmu. Čím skôr je AED použitý, tým väčšia je šanca na prežitie postihnutého alebo na minimalizáciu neskorších zdravotných komplikácií.

Bezpečnosť zamestnancov a zákazníkov: Máme povinnosť starať sa o bezpečnosť tých, ktorí sú v našich priestoroch – nielen zamestnancov, ale aj návštevníkov a zákazníkov. AED môže byť zásadným prvkom na zabezpečenie tohto cieľa.

Staráme sa o svojich ľudí. Vytvárame bezpečnejšie pracovné prostredie. AED je investícia do zdravia a bezpečnosti všetkých, ktorí sa pohybujú v priestoroch firmy.