Školenia zákazníkov

Máme skvelých kolegov, ktorí majú servis našich zariadení v malíčku. Rozhodli sme sa spojiť užitočné s užitočným, a pustiť sa do štruktúrovaných školení pre našich zákazníkov. Veríme však, že je to pre všetkých aj príjemné 😊.

Jedna vec je zaškoliť klienta na obsluhu značiaceho zariadenia, ktoré mu dodáme. Druhá vec je vychytať problémy, s ktorými sa stretávajú už pri živej prevádzke, osvetliť im viac fungovanie a princípy zariadenia tak, aby vedeli pracovať efektívne, s istotou, presnosťou, bez prestojov, ukázať rozšírené možnosti zariadenia.

Odbornosť na dosah ruky: Sme hrdí na to, že neponúkame len vynikajúce priemyselné značiace zariadenia, ale zabezpečujeme to, aby naši klienti získali z týchto produktov maximálnu hodnotu. Školenia sú navrhnuté tak, aby boli informatívne, interaktívne a praktické. Naši odborníci v oblasti technológií na značenie vedú tieto školenia, čo zabezpečuje, že účastníci majú prístup k aktuálnym odborným poznatkom.

Prispôsobené školenia: Ponúkame rôzne typy školení, aby sme sa prispôsobili potrebám klientov. Školenia sa môžu konať v našich priestoroch a zameriavajú sa na konkrétne modely zariadení, ktoré naši klienti používajú; k tomu vieme predviesť aj iné zariadenia, ktoré tu máme v showroome. Okrem toho môžeme prispôsobiť obsah a časový plán školení podľa požiadaviek klienta, čím zabezpečíme maximálnu relevantnosť. Školenie však môže byť aj u klienta, priamo pri jeho stroji.

Praktické zručnosti a riešenia: Neobmedzujem sa len na teóriu. Účastníci majú príležitosť získať skúsenosti priamo s obsluhou zariadení na značenie. Toto praktické cvičenie umožňuje klientom získať hlbšie pochopenie funkcií a odhaľovať najlepšie postupy pri riešení bežných problémov.

Investícia do úspechu: Školenie klientov v oblasti obsluhy a servisu priemyselných zariadení na značenie je investíciou do úspechu. Pomáha minimalizovať neplánované výpadky, zvyšuje efektívnosť, spotrebu režijného materiálu a umožňuje klientom využiť plný potenciál našich produktov.

Rozvoj ľudí: Takéto vzdelávanie je samozrejme prvkom rozvoja školených zamestnancov. Ale aj naopak – naši školitelia sú naši zamestnanci. Vzdelávaním klientov rastú aj oni, okrem odbornosti (kde sa môžu pekne zapotiť pri riešení problému klienta) rastú aj komunikačne, prezentačne, pestrejšie sa realizovať. A vyzerá to, že ich to aj baví.

Zaviazali sme sa nielen k poskytovaniu kvalitných produktov, ale aj k zabezpečeniu, aby naši klienti mali potrebné vedomosti a zručnosti na dosiahnutie najlepších výsledkov. Naše školenia sú príležitosťou rásť, zlepšovať sa a byť pripravený na všetky výzvy, ktoré moderný priemysel prináša.