Iný pohľad na diverzitu

Keď kocúri nie sú doma, myši (v tomto prípade skôr mačky) majú raj. Keď veľká skupina našich kolegov „vypadne“ na montáž zariadenia k zákazníkovi, zdá sa nám montážna hala opustená, a láka nás využiť ju nejako. Zdravotníci tiež hovoria, že si treba občas pretiahnuť kosti od práce s počítačom. Nech sa páči, tu vidíte, ako to vtedy môže dopadnúť.

Čo tým chceme povedať? Sme schopní všetkého. Dopĺňame sa. Ženy síce nepomáhajú mužom nosiť ťažké komponenty, ale snažíme sa byť viacprofesní. Keď sa vyskytne úloha, ktorú nikto nemá formálne pridelenú, prirodzene sa jej chopíme, aby veci fungovali. Každý vie, čo má robiť, ale vyskytujú sa aj úlohy mimo rámca bežných povinností. Počet opráv, ktoré robíme, alebo faktúr, ktoré vystavíme, je zrejme menšia, ako vo firme s tisíc ľuďmi. Ale záber činností jedného človeka je širší, ako vo firme, kde je na jednom oddelení sto ľudí a majú prácu špecializovanejšiu. Je to prirodzená súčasť života menšej firmy. Je to pestrosť, ktorú vítame a máme radi. Je to moment, kedy sa všetci zaujímajú o technické aspekty našej činnosti, o zariadenia, stroje, servis, materiál, pretože poznanie vecí zlepšuje spôsob, akým našu prácu vykonávame.

Ak sa obzeráte po novej realizácii, pozrite sa aj k nám, koho hľadáme. Aktuálne voľné pozície nájdete tu.