Abmark AB-D UV

DPSS lasery z modelového radu AB-D boli vyvinuté najmä na značenie citlivých materiálov, kde je nežiaduce veľké tepelné zaťaženie.

Krátky pulz laserov AB-D tepelne nenamáha a nedegraduje materiály v mieste značenia. Vďaka tomu je značenie predovšetkým plastov, presné, rýchle a kontrastné.

Pre špecifické účely ponúka rad AB-D aj variant Green lasera (532nm) a UV lasera (355nm).

Vďaka širokej škále možností konfigurácie je možné voliť medzi rôznymi výkonovými variantmi, optikou a príslušenstvom pre špecifické zákaznícke požiadavky.

O spoločnosti Abmark

Kategória: Značka: