Abmark AB – F

Pulzné vláknové lasery s vlnovou dĺžkou 1064nm z modelového radu AB-F vďaka dĺžke pulzu 100ns nachádzajú uplatnenie najmä v značení kovov a niektorých druhov plastov, ktoré na značenie vyžadujú vyšší výkon a tepelné zaťaženie.

S týmito lasermi je možné vykonávať rôzne typy značení ako: černenie, napenenie, gravírovanie, bielenie ai. Vďaka širokej škále možností konfigurácie je možné voliť medzi rôznymi výkonovými variantmi, optikou a príslušenstvom pre špecifické zákaznícke požiadavky.

O spoločnosti Abmark.

Kategória: Značka: