Abmark AB – F HALO

Pulzné vláknové lasery s vlnovou dĺžkou 1064nm z modelového radu AB-F HALO vďaka dĺžke pulzu 120ns nachádzajú uplatnenie najmä v značení kovov a niektorých druhov plastov, ktoré na značenie vyžadujú vyšší výkon a tepelné zaťaženie. S týmito lasermi je možné vykonávať rôzne typy značení ako: černenie, napenenie, gravírovanie, čistenie ai. Lasery sú určené na použitie v samostatne stojacich staniciach či ako dodatočné značenie mimo produkčnej linky. Vďaka širokej škále možností konfigurácie je možné voliť medzi rôznymi výkonovými variantmi, optikou a príslušenstvom pre špecifické zákaznícke požiadavky.

Kategória: Značka: