Zanasi Z101

Nová rada tlačiarní Zanasi s modelovým označením Z101 je výkonnou DOD tlačiarňou pre tlačové aplikácie, kde je vyžadovaná tlač maximálne jedným riadkom o veľkosti od 7 mm do 20 mm do 60 m/min. Výšku riadku si užívateľ môže plynulo nastavovať pootočením tlačovej hlavy.

Celý systém je navyše navrhnutý pre potlač ako poréznych materiálov (atramenty na vodnej báze), tak aj pre potlač neporéznych materiálov (atramenty na báze MEK a etanol) pričom túto voľbu je nutné zvoliť pri objednávke tlačiarne. Atrament je do tlačiarne čerpaný buď interným čerpadlom, prípadne je možné zvoliť vzduchový tlakový rozvod u koncového zákazníka.

Ovládanie tlačiarne je primárne riešené cez dotykový 5,7“ LCD displej. Na tomto displeji je možné vytvárať a upravovať parametre ako pre jednotlivé správy, tak aj upravovať parametre tlačiarne a tlače ako takého. Celkovo je možné do pamäte uložiť až 100 správ s maximálnou dĺžkou 80 znakov.

Vývojári z firmy Zanasi si dali za cieľ vytvoriť predovšetkým jednoduchý a intuitívny systém, ktorý bude jednoduchý na ovládanie operátormi na výrobných linkách.

O spoločnosti Zanasi

Kategória: Značka: