Riešenia na mieru – jednoúčelové stroje

Pri práci s lasermi je nevyhnutné zachovať potrebné bezpečnostné opatrenia aj dostatočný užívateľský komfort, čo zaručujú pracovné stanice na mieru. Ich súčasťou môže byť aj okrem značiaceho zariadenia aj strojové videnie, robot KUKA, či individuálne vyvinutý softvér, schopný vytvárať databázy či komunikovať s nadradeným systémom.

 • Pracovné stanice na mieru
 • Komplexné riešenie požiadaviek zákazníka na označovanie, identifikáciu a sledovanie výrobkov
 • Optimalizácia efektivity značiaceho procesu v každom priemyselnom odvetví,
 • pre akúkoľvek aplikáciu
 • Automatizácia všetkých značiacich technológií od ink-jetu cez mikroúder až po laser
 • Softvér na zákazku
 • Optická kontrola – storjové videnie
 • Robotizácia – integrácia robotov KUKA
 • Integrácia do existujúcich liniek

Integrácia robotov KUKA

Do pracovných staníc alebo kompletných pracovísk integrujeme roboty KUKA. Firma KUKA ponúka rozsiahly sortiment priemyselných robotov.

Od tých najmenších s nosnosťou od 3 kg, ktoré môžu pracovať v bunke 600 x 600 mm, cez vysoko výkonné roboty s nosnosťou 6–22 kg a dosahom cez 2 m, až po tie najväčšie, vďaka ktorým je možné manipulovať diely s hmotnosťou až 1 300 kg

 • Šesťosové roboty s rôznymi nosnosťami a dosahmi
 • Roboty ľahkej konštrukcie schopné priamej spolupráce človeka a stroja
 • Roboty pre automatizáciu lisovania s enormným
 • dosahom na nakladanie a vykladanie veľkých dielov
 • do automatizovaných lisov
 • Paletizačné roboty pre rýchlu manipuláciu

Systémy strojového videnia na kontrolu výrobkov

 • Inteligentné riešenia pre sledovanie, identifikáciu
 • a kontrolu kvality produkcie.
 • Kamery
 • Čítačky kódov
 • Skenery
 • Bezpečnostné brány
 • Integrovateľné systémy

Programovanie PLC

Keďže každá výroba je špecifická, okrem dodávateľského softvéru, ktorým sú značiace zariadenia vybavené, vyvíjajú naši softvéroví špecialisti na mieru šité programy, ktoré umožňujú optimalizáciu celého značiaceho procesu. Všetky nami vyvíjané softvérové riešenia je možné prepojiť s existujúcim firemným informačným systémom a databázou.

Viac na www.liftec-automatizacia.sk

Stanica na značenie vykurovacích telies

Karuselová pracovná stanica určená na značenie vykurovacích telies. Stanica je riadená v nami naprogramovanom softvéri. Súčasťou je aj generovanie sériového čísla, ktoré je po vypálení skontrolované čítačkou a uložené do databázy.

Pracovná stanica kooperujúca s robotom

Určená na značenie plastových výliskov reflektorov. Komunikácia medzi robotom a stanicou je riadená systémom Siemens.

Pracovná stanica na značenie konektorov

Karuselová stanica určená na značenie konektorov s kontrolou a identifikáciou značenia. Stanica je riadená v nami naprogramovanom softvéri a jej súčasťou je aj triedenie OK a NOK kusov.

Pracovná stanica na manipuláciu silentblokov

Robotizovaná pracovná stanica určená na automatizované vyhodnocovanie typu výrobku a jeho následné označenie jedinečným 2D kódom.

Pracovná stanica na značenie komponentov prevodoviek

Jednoúčelové zariadenie na laserové označovanie častí prevodoviek 2D kódom s výsuvným mechanizmom na uľahčenie vkladania a odoberania značených dielov.

Pracovná stanica na laserové značenie svetlometov

Komplexné pracovisko skladajúce sa zo 4 samostatných staníc na značenie svetlometov s automatickou zmenou popisu podľa typu prípravku.

 

 

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022
 
 

  Mám záujem o
  Dozvedel som sa o Vás