Trenčiansky robotický deň 2023

Veľmi radi prezentujeme mladým ľuďom, čo robíme. Túto šancu máme každoročne počas Trenčianskeho robotického dňa organizovaného Strednou odbornou školou v Trenčíne. Táto dynamická technická škola už viac ako 15 rokov usporadúva prehliadku a súťaž robotov, na ktorej sa stretneme so žiakmi a študentami od základnej po vysoké školy.

Roboty súťažia na jazdných dráhach, alebo vo freestyle predvádzajú svoju funkcionalitu a dizajn. Okrem súťažiacich študentov tu stretáme aj tých, ktorí prišli na exkurziu, alebo prezentovať vysoké školy.

Súťaže a prehliadky robotov študentov sú pre nás zábavné, ale najmä prezentujeme našu činnosť priamo pri stroji. Tentokrát sme vymenili laser za mikroúder. Študenti a žiaci si  mohli vyrobiť „vizitku“ podľa želania. Najviac išli gamerské nicky 😊, a štandardne sme mali pri stánku rad záujemcov.

Z toho máme dobrý pocit – veríme, že si nás mladí ľudia spoja s niečím zaujímavým, čomu sa môžu v budúcnosti venovať. My zase vidíme, že prichádzajú zo SOŠ v Trenčíne dobre technicky vybavení pre budúcnosť.

Tešíme sa na Vás po skončení školy!