NOVINKY
Pracovné stanice k laserom na mieru

Novinky našich dodávateľov si môžete pozrieť aj na medzinárodných odborných veľtrhoch:

LogiMAT
14. - 16.3.2017, Stuttgart, DE

CAB, Novexx, Datalogic

INTERPACK
4. - 10.5.2017, Dusseldorf, DE

KBA-Metronic, CAB, Novexx


Liftec SK

Liftec SK


Vitajte na stránkach spoločnosti LIFTEC SK!

Priemyselné značenie je spôsob poskytovania informácií o Vašom produkte. Primárne rozlišujeme bezkontaktnú formu priemyselného značenia, napríklad popis atramentom, keď nedochádza k narušeniu potvrchu alebo kontaktné priemyselné značenie, napríklad laserom, keď sa značenie realizuje narušením potvrchu materiálu a značenie dostáva trvalý charakter. V súčasnosti je možné značiť na takmer akýkoľvek povrch širokou škálou technológií značenia.

Aby ste získali lepšiu predstavu o priemyselnom značení, kliknite na niektorý z obrázkov alebo sa preklikajte našimi produktami podľa technológie.


Priemyselné značenie atramentom malými znakmi Priemyselné značenie atramentom vo vysokom rozlíšení
Priemyselné značenie laserom - trvalé Priemyselné značenie etiketami