CO2 laser

CO2 laser slúži na bezkontaktné značenie výrobkov. Aktívne médium je oxid uhličitý.

CO2 laser je zariadenie na bezkontaktné značenie výrobkov alebo obalov, pri ktorom je zosilnený lúč svetla zaostrený na veľmi malý bod a na značenom povrchu zanechá nezmazateľný kód. V CO2 laseri je aktívne médium oxid uhličitý.

CO2 laser umožňuje značiť alfanumerické znaky, čiarové i 2D kódy, logá, grafiky, automatické počítadlá, atď. na širokú škálu materiálov – najmä na papier, sklo, kožu, drevo. Značenie je rýchle, presné a trvácne bez nutnosti použitia spotrebného materiálu. CO2 laser sa používa najmä v sklárskom, drevárskom, potravinársko priemysle.

>> späť na slovník <<

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022