Dátumovačka

Dátumovačka je zariadenie na označovanie výrobkov alebo obalov dátumom výroby a dátumom spotreby za pomoci rôznych technológií priemyselného značenia.

Dátumovačka je zariadenie na označovanie výrobkov alebo obalov dátumom výroby a dátumom spotreby. Na označovanie sú k dispozícii rôzne technológie od najjednoduchšej pečiatky cez tepelnú razbu, ink-jetové, mikroúderové, termotransferové tlačiarne až po laserové popisovacie zariadenia. Každá technológia má svoje špecifiká. Dátumovačka môže značiť kontaktne alebo bezkontaktne, staticky alebo za pohybu.

>> späť na slovník <<

 
 
HOMEKONTAKTCHCEM PORADIŤ